header foto header foto header foto header foto
Algemeen Inschrijven Contributie
 
Contributie
De hoogte van de contributie wordt jaarlijks bij de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. In de contributie is onder meer een bijdrage voor de Stichting Accommodatie Schaerweijde (SAS) opgenomen voor het beschikbaar stellen van gebouwen en terreinen aan de leden van de vereniging. Tevens is de KNHB-bijdrage inbegrepen.

Tijdens de ALV van 26 juni 2019 zijn voor 2021-2022 de onderstaande contributies vastgesteld.

Contributiebedragen

2021-2022

Contributie (€)

Entree (€)

Clubshirt (€) **

SENIOREN

Senioren, Veteranen

432

190

35

Veterinnen Dinsdag

300

95

35

Jonge Senioren van 18 t/m 25 jaar

310

-

35

Duo-lidmaatschap*

290

110

35

Trimhockey

255

110

-

Trimhockey + 6 wedstrijden ***

255

110

35

Wandelhockey (seizoenshelft) 50 - -

Trainingsleden

260

110

-

Zaalhockey 

60

-

-

JUNIOREN

Lijn A t/m D

378

170

35

Zaalhockey A t/m D

120

-

-

JONGSTE JEUGD

E6- en E8-Lijn

378

170

35

F-lijn

285

170

35

Benjamins

240

170

35

Funkey

235

****

-

Instroom Funkey

75

-

-

Zaalhockey E6 en E8-tallen 

120

-

-

Zaalhockey F-jes 

50

-

-

G-Hockey

G-hockey

150

-

35

OVERIG

Toeslag veld 1e teams A t/m C

215


Toeslag veld 2e teams A

100


Toeslag veld 2e teams B

115


Toeslag veld 2e  teams C

185


Toeslag veld 1e & 2 teams E8-tallen

-


 


Toeslag zaal 1e teams A t/m C

125


Toeslag zaal 2e teams A t/m C

65


Toeslag zaal 1e & 2e teams E8-tallen

- 


ALGEMEEN


Ondersteunende leden

25

***** 

* Informatie over voorwaarden Duo-lidmaatschap bij toelichting contributie.

** Informatie over het clubshirt bij tenue.

*** Informatie over het Trim-lidmaatschap bij toelichting contributie.

**** Het entreegeld is van toepassing bij doorstroming naar de Benjamins

***** Informatie over het Ondersteunend-lidmaatschap bij toelichting contributie.

Voor meer informatie over de contributie graag een email sturen naar [email protected].

Entreegeld
Ieder nieuw lid betaalt entreegeld, met uitzondering van de Funkey's, Jong Senioren, vrijwilligers, ondersteunende leden en voor leden die eerder lid zijn geweest en binnen 10 jaar opnieuw lid worden. Nieuwe leden (behalve bovengenoemde uitzonderingen) die geplaatst worden tijdens het lopende seizoen betalen het volledige entreegeld.

Incasso
Z.S.V. Schaerweijde int de contributiebedragen via automatische incasso, tenzij een lid daartoe geen toestemming geeft. In dat geval brengt Z.S.V. Schaerweijde per seizoen 30,00 euro aan administratiekosten boven op het factuurbedrag in rekening. Voor meer informatie over de inning van de contributie en het automatisch incassobeleid: toelichting contributie.