header foto header foto header foto header foto
Algemeen Inschrijven Contributie
 

 

Contributie

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks bij de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. In de contributie is onder meer een bijdrage voor de Stichting Accommodatie Schaerweijde (SAS) opgenomen voor het beschikbaar stellen van gebouwen en terreinen aan de leden van de vereniging. Tevens is de KNHB-bijdrage inbegrepen.

Tijdens de ALV van 22 juni 2022 zijn voor 2022-2023 de onderstaande contributies vastgesteld.

Contributiebedragen 2022-2023

Contributie (€)

Entree (€)

Clubshirt (€) *

SENIOREN

Senioren, Veteranen

449

110

35

Veterinnen Dinsdag

312

110

35

Jonge Senioren van 18 t/m 25 jaar

322

-

35

Trimhockey

265

110

-

Flex-lidmaatschap **

255

110

35

Wandelhockey (seizoenshelft)

52

-

-

Zaalhockey

62

-

-

Teamcontributie Studenten ***

4500

-

35 ***

JUNIOREN

Lijn A t/m D

393

170

35

Zaalhockey A t/m D

125

-

-

JONGSTE JEUGD

E6- en E8-Lijn (mini's en maxi’s)

378

170

35

F-lijn

296

170

35

Benjamins

250

170

35

Funkey

244

****

-

ZaalhockeyE6 en E8-tallen

120

-

-

Zaalhockey F-jes (alleen in combinatie)

52

-

-

G-HOCKEY

G-hockey

156

0

35

OVERIG

Toeslag veld 1eteams A t/m C

224

Toeslag veld 2eteams A

104

Toeslag veld 2eteams B

120

Toeslag veld 2eteams C

192

Toeslag veld 1een 2eteams E8-tallen

-

Toeslag zaal 1eteams A t/m C

130

Toeslag zaal 2eteams A t/m C

68

 

ALGEMEEN

Ondersteunende leden *****

25

* Informatie over het clubshirt bij tenue.
** Flexleden betalen naast een basisbedrag een bedrag per wedstrijd.
*** Studententeams bestaan uit maximaal 20 spelers. De shirtvouchers worden apart gefactureerd en vallen niet onder de contributie.
**** Het entreegeld is van toepassing bij doorstroming naar de Benjamins.
***** Informatie over het Ondersteunend-lidmaatschap bij toelichting contributie.

Voor meer informatie over de contributie graag een email sturen naar [email protected].

Entreegeld
Ieder nieuw lid betaalt entreegeld, met uitzondering van de Funkey’s, Jong Senioren, vrijwilligers, ondersteunende leden en voor leden die eerder lid zijn geweest en binnen 10 jaar opnieuw lid worden. Ook wordt een uitzondering gemaakt voor junioren die een of twee jaar in de A in een vriendenteam gaan spelen voordat ze gaan studeren.

Nieuwe leden (behalve bovengenoemde uitzonderingen) die geplaatst worden tijdens het lopende seizoen betalen het volledige entreegeld.

Incasso
Z.S.V. Schaerweijde int de contributiebedragen via automatische incasso, tenzij een lid daartoe geen toestemming geeft. In dat geval brengt Z.S.V. Schaerweijde per seizoen 30,00 euro aan administratiekosten boven op het factuurbedrag in rekening. Voor meer informatie over het incassobeleid: toelichting contributie.