header foto header foto header foto header foto
Algemeen Inschrijven Contributie
 

Contributie

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks bij de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. In de contributie is onder meer een bijdrage voor de Stichting Accommodatie Schaerweijde (SAS) opgenomen voor het beschikbaar stellen van gebouwen en terreinen aan de leden van de vereniging. Tevens is de KNHB-bijdrage inbegrepen.

Tijdens de ALV van 13 juni 2023 zijn voor 2023-2024 de onderstaande contributies vastgesteld.

Contributiebedragen 2023-2024

Contributie (€)

Entree (€)

Clubshirt (€) *

SENIOREN

Senioren, Veteranen

449

110

35

Jonge Senioren van 18 t/m 25 jaar

325

-

35

Trimhockey

270

110

-

Duo-lidmaatschap **

300

110

35

Flexhockey

10 (KNHB)

-

-

Walkinghockey (10 rittenkaart)

30 /10 (KNHB)

-

-

Zaalhockey

62

-

-

Teamcontributie Studenten ***

4700

-

35***

JUNIOREN

Lijn O12 t/m O18

405

170

35

Zaalhockey O12 t/m O18

130

-

-

JONGSTE JEUGD

Lijn O9 & O10

385

170

35

Lijn O8

296

170

35

Benjamins

250

170

35

Funkey's

244

****

-

Zaalhockey O9 & O10

120

-

-

Zaalhockey O8 (alleen in combinatie)

52

-

-

PARAHOCKEY

ParaHockey

160

-

35

OVERIG

Toeslag veld 1teams O14 t/m O18

230

-

-

Toeslag veld 2teams O18

110

-

-

Toeslag veld 2teams O16

125

-

-

Toeslag veld 2teams O14

230

-

-

Toeslag zaal 1teams O14 t/m O18

130

-

-

Toeslag zaal 2teams O14 t/m O18

70

-

-

ALGEMEEN

Ondersteunende leden **

30

-

-


* Informatie over het clubshirt bij tenue.
** Meer informatie over het Duo-lidmaatschap en het Ondersteunend-lidmaatschap kun je vinden bij toelichting contributie.
*** Dit bedrag geldt voor teams t/m 20 personen. Het aantal spelers boven de 20 personen betaalt 1/20 van de studentencontributie p.p. De shirtvouchers worden apart gefactureerd en vallen niet onder de contributie.
**** Het entreegeld is van toepassing bij doorstroming naar de Benjamins.

Voor meer informatie over de contributie graag een email sturen naar [email protected].

Entreegeld
Ieder nieuw lid betaalt entreegeld, met uitzondering van de Funkey's, Jong Senioren, vrijwilligers, ondersteunende leden en voor leden die eerder lid zijn geweest en binnen 10 jaar opnieuw lid worden. Ook wordt een uitzondering gemaakt voor Junioren die een of twee jaar in de O18 in een vriendenteam gaan spelen voordat ze gaan studeren.

Nieuwe leden (behalve bovengenoemde uitzonderingen) die geplaatst worden tijdens het lopende seizoen betalen het volledige entreegeld.

Incasso
Z.S.V. Schaerweijde int de contributiebedragen via automatische incasso, tenzij een lid daartoe geen toestemming geeft. In dat geval brengt Z.S.V. Schaerweijde per seizoen 30,00 euro aan administratiekosten boven op het factuurbedrag in rekening. Voor meer informatie over het incassobeleid: toelichting contributie.