header foto header foto header foto header foto
Algemeen Inschrijven Contributie
 

Contributie

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks bij de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. In de contributie is onder meer een bijdrage voor de Stichting Accommodatie Schaerweijde (SAS) opgenomen voor het beschikbaar stellen van gebouwen en terreinen aan de leden van de vereniging. Tevens is de KNHB-bijdrage inbegrepen.

Tijdens de ALV van 22 juni 2022 zijn voor 2022-2023 de onderstaande contributies vastgesteld.

Contributiebedragen 2022-2023

Contributie (€)

Entree (€)

Clubshirt (€) *

SENIOREN

Senioren, Veteranen

449

110

35

Veterinnen Dinsdag

312

110

35

Jonge Senioren van 18 t/m 25 jaar

322

-

          35

Trimhockey

265

       110

-

Duo-lidmaatschap **

300

       110

          35

Flexhockey

-

10 (KNHB)

-

Walkinghockey (10 rittenkaart)

30

10 (KNHB)

-

Zaalhockey

62

-

-

Teamcontributie Studenten ***

4500

-

          35***

JUNIOREN

Lijn O12 t/m O18

393

170

          35

Zaalhockey O12 t/m O18

125

-

-

JONGSTE JEUGD

Lijn O9 & O10

378

170

          35

Lijn O8

296

170

          35

Benjamins

250

170

          35

Funkey

244

****

-

Zaalhockey O9 & O10

120

-

-

Zaalhockey O8 (alleen in combinatie)

52

-

-

PARAHOCKEY

ParaHockey

156

0

35

OVERIG

Toeslag veld 1teams O14 t/m O18

224

Toeslag veld 2teams O18

104

Toeslag veld 2teams O16

120

Toeslag veld 2teams O14

192

Toeslag zaal 1teams O14 t/m O18

130

Toeslag zaal 2teams O14 t/m O18

68

 

ALGEMEEN

Ondersteunende leden *****

25


* Informatie over het clubshirt bij tenue.
** Duo-lidmaatschap leden betalen naast een basisbedrag een bedrag per wedstrijd. Meer informatie over het Duo-lidmaatschap kun je vinden bij toelichting contributie.
*** Studententeams bestaan uit maximaal 20 spelers. Duo-lidmaatschap is niet mogelijk. De shirtvouchers worden apart gefactureerd en vallen niet onder de contributie.
**** Het entreegeld is van toepassing bij doorstroming naar de Benjamins.
***** Informatie over het Ondersteunend lidmaatschap bij toelichting contributie.

Voor meer informatie over de contributie graag een email sturen naar [email protected].

Entreegeld
Ieder nieuw lid betaald entreegeld, met uitzondering van de Funkey's Jong Senioren, vrijwilligers, ondersteunende leden en voor leden die eerder lid zijn geweest en binnen 10 jaar opnieuw lid worden. Ook wordt een uitzondering gemaakt voor junioren die een of twee jaar in de O18 in een vriendenteam gaan spelen voordat ze gaan studeren. 

Nieuwe leden (behalve bovengenoemde uitzonderingen) die geplaatst worden tijdens het lopende seizoen betalen het volledige entreegeld.

Incasso
Z.S.V. Schaerweijde int de contributiebedragen via automatische incasso, tenzij een lid daartoe geen toestemming geeft. In dat geval brengt Z.S.V. Schaerweijde per seizoen 30,00 euro aan administratiekosten boven op het factuurbedrag in rekening. Voor meer informatie over het incassobeleid: toelichting contributie.