header foto header foto header foto header foto
Organisatie Algemeen CS+ SSC Spelreglement
 

Arbitrage

Een familieclub met ambitie. Dat wil Schaerweijde ook graag zijn als het om arbitrage gaat. Elke wedstrijd die gespeeld wordt, verdient een goede arbitrage, waarbij scheidsrechters goede kennis van de spelregels hebben en zich onafhankelijk opstellen. Omdat Schaerweijde een vereniging is die niet zonder de inzet van vrijwilligers kan, doen wij ook op het gebied van arbitrage een beroep op vrijwilligers. 

Scheidsrechterkaart Jeugd/Senioren/Ouders van jeugdleden
Goede arbitrage draagt bij aan het spelplezier. Niet alleen in het veld, maar ook daarbuiten. Vanuit de KNHB is de O16-jeugd verplicht om een scheidsrechterkaart te halen. Spelers in de O18 die de cursus zonder geldige reden nog niet hebben afgerond, zijn niet speelgerechtigd en mogen niet aan competitiewedstrijden deelnemen totdat het examen behaald is. Indien een tweedejaars O18-speler de scheidsrechterkaart nog niet behaald heeft, is het zelfs zo dat de KNHB kan besluiten dat deze speler niet langer speelgerechtigd is.

Naast de jeugdspelers wordt aan Senioren ook de mogelijkheid geboden om de scheidsrechterkaart te halen. 

Ook van ouders van jeugdleden wordt verwacht dat zij hun scheidsrechterkaart halen. Op het moment dat de kinderen in de O12-jeugd gaan spelen, moet minimaal één van de ouders de scheidsrechterkaart halen. We willen zorgen voor actieve begeleiding van spelbegeleiders bij de Jongste Jeugd. Op die manier raken ouders 'spelenderwijs' bekend met het leiden van een wedstrijd. De barrière om te gaan fluiten zodra de kinderen doorstromen naar de O12-jeugd word op deze manier weggenomen. Want voor een leuke en geslaagde hockeywedstrijd zijn immers drie teams nodig; een team van Schaerweijde, een tegenstander en een arbitrage-team!

Respectvol sportklimaat
Maar Schaerweijde is ambitieus en wil verder gaan dan dat. We willen de ouders in de O12-jeugd inspireren en motiveren om allemaal hun scheidsrechterkaart te halen. Doel is om het niveau van arbitrage en regelkennis zowel binnen als buiten de lijnen voor iedereen naar een hoger plan te tillen. Want met goede regelkennis komt niet alleen spelvreugde, maar draagt het ook bij aan een respectvol sportklimaat.

Scheidsrechterexamen
De scheidsrechterexamens vinden online plaats. De arbitragecommissie stuurt de uitnodiging voor deze examens per mail naar de deelnemers. Aanmelden voor het examen kan door deze mail te beantwoorden met de gewenste examendatum. De KNHB stuurt een mail met instructies om toegang te krijgen tot de online regelcursus ter voorbereiding op het scheidsrechterexamen. Deze cursus kan in eigen tempo gevolgd worden en de meeste deelnemers doen hier ongeveer drie uur over. Om examen te kunnen doen, moeten alle modules doorlopen zijn. Een dag voor het examen ontvangt de deelnemer een link naar het examen zelf en na afloop is direct te zien of de deelnemer geslaagd is. Voor vragen over het scheidsrechterexamen kan gemaild worden naar [email protected].

Spelregelcafés
Naast het organiseren van scheidsrechterexamens organiseert de arbitragecommissie twee keer per seizoen spelregelcafés. Aan het begin van het hockeyseizoen een veld-spelregelcafé en vlak voor de winterstop een zaal-regelcafé. Dit zijn informele bijeenkomsten waar met elkaar over arbitrage wordt gepraat. Niet alleen over de regels, maar ook over situaties en hoe daar mee om te gaan. Daarnaast komen ook eventuele nieuwe spelregels aan bod.

Vereniging Arbitrage Plan
Het Vereniging Arbitrage Plan (VAP) van Schaerweijde beschrijft het beleid voor de arbitrage binnen de vereniging, de opleiding, begeleiding en de aanwijzing van scheidsrechters. Het VAP wordt regelmatig geactualiseerd op basis van ervaringen en de veranderende regelgeving. Het doel van het VAP is een structuur bieden waarbinnen de arbitrage naar een hoger plan getild wordt en waarmee de kwaliteit voldoende mee geborgd kan worden. Het VAP wordt binnenkort gepubliceerd.