header foto header foto header foto header foto
 
Algemeen

UPDATE BOUW - INFO LEDEN & BEZOEKERS

1-9-2023
Aandacht voor de volgende afspraken en bespreek deze aub ook thuis!
  1. We betreden het bouwterrein niet, dit is om meerdere redenen gevaarlijk
  2. We blijven van de bouwmaterialen af.
  3. We kijken uit voor rijdende bouwvoertuigen op het terrein.
  4. We volgen aanwijzingen t.a.v. looproutes en parkeren van fietsen/auto’s op.

Fietsenstalling & parkeren

Vanaf maandag 3 september zijn de volgende wijzigingen van toepassing:
  • De de fietsenstalling zal worden verplaatst naar het parkeerterrein aan de kant van veld 4.
  • Bij gebrek aan parkeerplaatsen in het weekend kan gebruik gemaakt worden van het parkeerterrein van Youké/Van Leersumschool.

Nieuws afbeelding